Lid worden

Wil je lid worden van BC Mix, download dan het aanmeldingsformulier. Dit formulier kan je ingevuld samen met een pasfoto sturen aan de ledenadministratie. Dit kan naar het adres op het formulier of via de brievenbus in de sporthal.

Voor het woensdagochtendbadminton is lid worden niet nodig. Daar betaal je contant, per keer dat je meespeelt. Ben je al lid van BC Mix, dan mag je op de woensdagochtend gratis meespelen.
 
Voor de jeugd geldt dat je in overleg met de jeugdleider lid kan worden. Lever het inschrijfformulier dan ook altijd op zaterdagochtend in. 

Je ontvangt vervolgens een factuur voor de contributie en het eenmalige inschrijfgeld. Voor senioren wordt een spelerspas gemaakt met pasfoto, die in de kaartenbak in de sporthal is terug te vinden en gebruikt kan worden om een baan af te hangen. Je bent overigens pas lid als inschrijfformulier, pasfoto en de betaling van de factuur zijn ontvangen.

Kennismakingslidmaatschap

Voor nieuwe seniorleden is er een kennismakingslidmaatschap mogelijk, dat drie maanden duurt. De kosten hiervan zijn € 50,-. Wanneer men na het kennismakingslidmaatschap besluit volwaardig lid te worden, betaalt men het restant van de jaarcontributie, pro rata indien men gedurende het seizoen lid wordt. Ook bij het kennismakingslidmaatschap krijg je gratis een nieuw racket.

Meer informatie