Tarieven

De tarieven zijn als volgt.

Contributie/jaar Bankoverschrijving Automatische incasso
Senioren € 169,00 € 166,50
Jeugd € 117,50 € 115,50
Mini's € 78,50 € 76,00
Woensdagochtend € 4,- per keer (contant)  

Bij het inschrijven wordt tevens eenmalig € 20,- inschrijfgeld voor de badmintonbond in rekening gebracht. Voor jeugdspelers is dit € 12,-.

Kennismakingslidmaatschap

Voor nieuwe seniorleden is er een kennismakingslidmaatschap mogelijk, dat drie maanden duurt. De kosten hiervan zijn € 50,-. Wanneer men na het kennismakingslidmaatschap besluit volwaardig lid te worden, betaalt men het restant van de jaarcontributie, pro rata indien men gedurende het seizoen lid wordt.

Meer informatie