Tarieven

De tarieven zijn als volgt.

Contributie/jaar Bankoverschrijving Automatische incasso
Senioren € 169,00 € 166,50
Jeugd € 117,50 € 115,50
Mini's € 78,50 € 76,00
Woensdagochtend € 4,- per keer (contant)  

Bij het inschrijven wordt tevens eenmalig € 20,- inschrijfgeld voor de badmintonbond in rekening gebracht. Voor jeugdspelers is dit € 12,-.

Kennismakingslidmaatschap

Voor nieuwe seniorleden is er een kennismakingslidmaatschap mogelijk, dat drie maanden duurt. De kosten hiervan zijn € 50,-. Wanneer men na het kennismakingslidmaatschap besluit volwaardig lid te worden, betaalt men het restant van de jaarcontributie, pro rata indien men gedurende het seizoen lid wordt.

Kindpakket Westland

Het Kindpakket is een idee van de gemeente Westland. Voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Gemeente Westland vindt het belangrijk dat kinderen mee kunnen doen aan leuke dingen zoals sporten, schoolreis, of muziekles. Gemeente Westland helpt gezinnen die geen of weinig geld hebben voor leuke dingen. Ouders kunnen het Kindpakket voor hun kind aanvragen. Wij hebben ons als vereniging ook aangemeld bij de gemeente.

Meer informatie