Nieuwsbrief

Maandelijks verstuurt BC Mix een nieuwsbrief per e-mail aan alle (oud-)leden en adverteerders. Hierin staat informatie over alle actuele zaken rond de vereniging.

De nieuwsbrief wordt samengesteld door de Mediacommissie, aan de hand van kopie die door alle leden per e-mail kan worden aangeleverd. Mail hiervoor naar media@bcmix.nl.

Publicatiedata 2020

Hieronder vind je de deadlines en richtdata voor publicatie. Let erop dat je je kopij tijdig aanlevert (dus vóór de deadline), want de nieuwsbrief kan eventueel ook eerder dan de richtdatum verstuurd als dat zo uitkomt.

Uitzonderingen op de deadline kunnen eventueel worden gemaakt als er nog evenementen plaatsvinden tussen het verstrijken van de deadline en het publicatiemoment. Licht de mediacommissie hier dan wel tijdig over in.

Maand Deadline kopij Richtdatum publicatie
Januari vrijdag 17 januari zondag 19 januari
Februari vrijdag 14 februari zondag 16 februari
Maart vrijdag 13 maart zondag 15 maart
April vrijdag 10 april zondag 12 april
Mei vrijdag 8 mei zondag 10 mei
Juni vrijdag 12 juni zondag 14 juni
Juli vrijdag 10 juli zondag 12 juli
Augustus vrijdag 21 augustus zondag 21 augustus
September vrijdag 11 september zondag 13 september
Oktober vrijdag 9 oktober zondag 11 oktober
November vrijdag 13 november zondag 15 november
December vrijdag 11 december zondag 13 december