Nieuwsbrief

Maandelijks verstuurt BC Mix een nieuwsbrief per e-mail aan alle (oud-)leden en adverteerders. Hierin staat informatie over alle actuele zaken rond de vereniging.

De nieuwsbrief wordt samengesteld door de Mediacommissie, aan de hand van kopij die door alle leden per e-mail kan worden aangeleverd. Mail hiervoor naar media@bcmix.nl.

Publicatiedata 2023/2024

Hieronder vind je de deadlines en richtdata voor publicatie. Let erop dat je je kopij tijdig aanlevert (dus vóór de deadline), want de nieuwsbrief kan eventueel ook eerder dan de richtdatum verstuurd als dat zo uitkomt.

Uitzonderingen op de deadline kunnen eventueel worden gemaakt als er nog evenementen plaatsvinden tussen het verstrijken van de deadline en het publicatiemoment. Licht de mediacommissie hier dan wel tijdig over in.

MaandDeadline kopijRichtdatum publicatie
Novembervr 10 novemberzo 12 november
Decembervr 15 decemberzo 17 december
Januarivr 19 januarizo 21 januari
Februarivr 23 februarizo 25 februari
Maartvr 22 maartzo 24 maart
Aprilvr 26 aprilzo 28 april
Meivr 24 meizo 26 mei
Junivr 28 junizo 30 juni
JuliGeen nieuwsbrief
Augustusvr 16 augustuszo 18 augustus