Nieuwsbrief

Maandelijks verstuurt BC Mix een nieuwsbrief per e-mail aan alle (oud-)leden en adverteerders. Hierin staat informatie over alle actuele zaken rond de vereniging.

De nieuwsbrief wordt samengesteld door de Mediacommissie, aan de hand van kopie die door alle leden per e-mail kan worden aangeleverd. Mail hiervoor naar media@bcmix.nl.

Publicatiedata 2019

Hieronder vind je de deadlines en richtdata voor publicatie. Let erop dat je je kopij tijdig aanlevert (dus vóór de deadline), want de nieuwsbrief kan eventueel ook eerder dan de richtdatum verstuurd als dat zo uitkomt.

Uitzonderingen op de deadline kunnen eventueel worden gemaakt als er nog evenementen plaatsvinden tussen het verstrijken van de deadline en het publicatiemoment. De mediacommissie dient hierover dan wel tijdig te worden ingelicht.

Maand Deadline kopij Richtdatum publicatie
Januari vrijdag 11 januari dinsdag 15 januari
Februari vrijdag 15 februari zondag 17 februari
Maart vrijdag 15 maart zondag 17 maart
April zondag 14 april dinsdag 16 april
Mei vrijdag 16 mei zondag 18 mei
Juni vrijdag 14 juni zondag 16 juni
Juli

vrijdag 12 juli
(vervalt)

zondag 14 juli
(vervalt)
Augustus zaterdag 24 augustus dinsdag 27 augustus
September (vervalt) (vervalt)
Oktober vrijdag 11 oktober zondag 13 oktober
November vrijdag 15 november zondag 17 november
December vrijdag 13 december zondag 15 december

Publicatiedata 2020

Maand Deadline kopij Richtdatum publicatie
Januari vrijdag 17 januari zondag 19 januari
Februari vrijdag 14 februari zondag 16 februari
Maart vrijdag 13 maart zondag 15 maart