Bestuur

Het bestuur van BC Mix bestaat uit zeven personen uit alle geledingen van de vereniging. Ieder heeft zijn eigen en gezamenlijke verantwoording. Het bestuur komt maandelijks bijeen om de lopende en beleidszaken te bespreken. Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) in het voorjaar legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert de begroting voor het komend jaar.

 

Bestuursleden

Miranda Duijndam (foto)
Voorzitter
Miranda Duijndam
06 - 24 29 45 35
  Secretaris
Vanessa van Veldhoven
06 - 12 27 23 71
Yvonne van den Boogerd (foto)
Penningmeester
Yvonne van den Boogerd
Ralph Duijndam (foto)
Voorzitter Jeugdcommissie
Ralph Duijndam
Erik van Leeuwen (foto)
Voorzitter Recreantencommissie
Erik van Leeuwen
Rob Rietveld (foto)
Voorzitter Technische Commissie
Rob Rietveld
Jan Broch (foto)
Voorzitter Commissie Algemene Zaken
Jan Broch