Bestuur

Het bestuur van BC Mix bestaat uit zeven personen uit alle geledingen van de vereniging. Ieder heeft zijn eigen en gezamenlijke verantwoording. Het bestuur komt maandelijks bijeen om de lopende en beleidszaken te bespreken. Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) in het voorjaar legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert de begroting voor het komend jaar.

 

Bestuursleden

Miranda Duijndam (foto)

Voorzitter
Miranda Duijndam
06 - 24 29 45 35
E-mail

  Secretaris
Linda Janssen
E-mail
  Penningmeester
Richard Koene
E-mail
Ralph Duijndam (foto)
Voorzitter Jeugdcommissie
Ralph Duijndam
E-mail
Erik van Leeuwen (foto)
Voorzitter Recreantencommissie
Erik van Leeuwen
E-mail
  Voorzitter Technische Commissie
Tanja Klapwijk
E-mail
Jan Broch (foto)
Voorzitter Commissie Algemene Zaken
Jan Broch
Elmie Ravenstein

Ledenadministratie
Elmie Ravestein
E-mail

Geen bestuursfunctie