Privacy

BC Mix verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door BC Mix.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. De gegevens worden verkregen bij inschrijving lidmaatschap of bij deelname aan een activiteit en daarop is deze privacyverklaring van toepassing.

Van wie verwerkt BC Mix persoonsgegevens?

BC Mix verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • (Oud-) (jeugd)leden en vrijwilligers van de bij BC Mix
  • Sponsoren van BC Mix

Waarvoor verwerkt BC Mix persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van BC Mix of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering en met je communiceren over onze vereniging.

Als je eenmaal lid of relatie van BC Mix bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over onze vereniging. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Hiervoor zullen we vooraf expliciet om toestemming vragen.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie en het versturen van onze nieuws e-mail. 

Verwerkt BC Mix ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over geloof, verzekeringsgegevens of afkomst. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is. Zo vragen wij het verzekeringsnummer van een jeugdlid als we op jeugdkamp gaan zodat we bij een ongeval direct kunnen handelen. Dit gegeven vernietigen wij na kamp weer. 

Hoe gaat BC Mix met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. Een aantal basisgegevens bewaren we wel zodat we bijvoorbeeld bij een jubileum oud-leden kunnen uitnodigen.

Foto’s en ander beeldmateriaal verkregen tijdens activiteiten zal door de vereniging worden gebruikt voor nieuwsitems op o.a. websites, facebook en de nieuwsbrief. Voor reclame uitingen en promotie zal vooraf toestemming worden gevraagd aan de betrokkene(n). Op verzoek zal altijd op zo kort mogelijke termijn beeldmateriaal worden verwijderd.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

De ledenadministratie beheert alle persoonsgegevens en verspreid binnen de vereniging alleen de gegevens die nodig zijn voor het organiseren van de activiteiten, zoals competitie, toernooien, versturen nieuwsbrieven of kamp. De jeugdcommissie houdt een eigen ledenlijst bij zodat zij direct contact kunnen opnemen met ouders en jeugdleden.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften. 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is BC Mix gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Wijzigingen

BC Mix behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.