Invalreglement najaarscompetitie

Ere- tot en met 3e divisie bondscompetitie

 1. Een vastspeler van een team mag in een competitieweek (maandag-zondag) uitkomen voor zijn eigen team en mag in dezelfde competitieweek één maal invallen in een ander team van zijn vereniging. Een reservespeler mag één maal per competitieweek invallen.
 2. Een speler mag slechts uitkomen in meerdere wedstrijden van zijn vereniging wanneer de desbetreffende wedstrijden niet gelijktijdig worden gespeeld, d.w.z. de aanvangstijd van een volgende wedstrijd dient niet vóór de eindtijd van de voorgaande wedstrijd te liggen; bepalend voor beide tijden is de opgave op het wedstrijdformulier.
 3. Een vastspeler van een team niet mag invallen in een lagere divisie dan de divisie waarin zijn team speelt.
 4. Invallers in een team zijn alleen toegestaan als aan het volgende is voldaan, afzonderlijk zowel voor mannen als voor vrouwen:
  1. De sterkste invaller in het team (d.w.z. hoogst geplaatst op de invalranglijst van alle invallers in het team in een wedstrijd) staat niet hoger op de invalranglijst dan de sterkste niet-meespelende vastspeler;
  2. De op-een-na sterkste invaller in het team staat niet hoger op de invalranglijst dan de op een na sterkste niet-meespelende vastspeler, enz;
  3. Indien er meer invallers dan niet-meespelende vastspelers zijn, moeten de resterende invallers niet hoger op de invalranglijst staan dan de laagst geplaatste vastspeler van het team.
  4. Bij ongeval of ziekte na het begin van de wedstrijd mag in nog te spelen partijen de uitgevallen speler worden vervangen door een andere speler, met inachtneming van alle bepalingen omtrent gerechtigde spelers, mits de andere speler niet hoger op de invalranglijst staat dan de uitgevallen speler
 5. een vastspeler van een team mag in een wedstrijdseizoen in ten hoogste 4 competitieweken zowel voor zijn eigen team uitkomen als invallen in een ander team;
 6. in de laatste 4 speelrondes van een afdeling mag een vastspeler van een team niet uitkomen voor dat team, indien voorafgaande aan een wedstrijd zijn aantal invalbeurten meer is dan 50% van het aantal keren dat hij voor zijn eigen team is uitgekomen.


4e tot en met 9e divisie bondscompetitie

 1. Een vastspeler van een team mag in een competitieweek (maandag-zondag) uitkomen voor zijn eigen team en mag in dezelfde competitieweek één maal invallen in een ander team van zijn vereniging. Een reservespeler mag één maal per competitieweek invallen.
 2. Een speler mag slechts uitkomen in meerdere wedstrijden van zijn vereniging wanneer de desbetreffende wedstrijden niet gelijktijdig worden gespeeld, d.w.z. de aanvangstijd van een volgende wedstrijd dient niet vóór de eindtijd van de voorgaande wedstrijd te liggen; bepalend voor beide tijden is de opgave op het wedstrijdformulier.
 3. Een vastspeler van een team mag niet deelnemen aan een wedstrijd van een lager team, tenzij beide teams in dezelfde klasse uitkomen.
 4. Het maximaal aantal invalbeurten is komen te vervallen. Er kan dus onbeperkt worden ingevallen.