Uitkomsten brainstormavond oktober

John en Peter-Paul vierden beiden hun 25-jarig jubileum als lid van BC Mix.
Algemeen
wo 16 november 2016 - 21:51

Als bestuur hebben we voor de zomervakantie gemeend om leden aan het woord te laten over hoe we er als vereniging voor staan. Hoewel we er als club gezond voor staan is het altijd goed te kijken waar we kunnen verbeteren. Na een heerlijke zomer hadden we dinsdag 4 oktober gepland als een brainstormavond met het bestuur, commissieleden en enkele 'losse' leden. Tijdens deze avond vierden John van Koppen en Peter-Paul Damen tevens hun 25-jarig jubileum als lid van de vereniging (zie foto).

We hadden als bestuur een zestal stellingen waar iedereen per groepje over ging praten. Als opdracht kreeg men mee dat je niet alleen naar onze eigen vereniging moest kijken, maar ook daarbuiten. Aan het eind van de avond hebben we met z'n allen de stellingen doorgenomen en gekeken naar de kansen die we hierbij hadden, wat gaat er goed en waar kunnen we werken aan een verbetering.

Hierbij willen we jullie als leden van BC Mix laten weten waar onze aandachtspunten liggen voor de komende jaren. Aandachtspunten voor het bestuur en voor de verschillende commissies.

'Waarom blijven leden bij BC Mix?'

 • opvang nieuwe leden zou anders kunnen/moeten om zo de nieuwe leden eerder het gevoel van familie te geven.
 • er zal een betere doorstroming moeten komen van “oudere” jeugdleden naar de senioren. Nu zie je dat teveel “oudere” jeugdleden net voor de overstap stoppen.
 • onszelf als club meer zichtbaar maken bij groepen of individuen.

'Op welke manier zouden we nog meer leden kunnen werven?'

 • aan het eind van het seizoen veel flyeren en reclame maken voor acties zoals gratis racket en/of een 3 of 6 maanden abonnement.
 • aan het eind van het seizoen toernooien organiseren om mensen kennis te laten maken met de sport en daarna een actie aanbieden zodat ze over een drempel stappen. 
 • jeugdleden en seniorenleden betrekken bij één activiteit

'Hoe stimuleer je mensen/leden om vrijwilliger te worden en te blijven?'

 • duidelijk weten wat een taak van een bepaalde commissie is
 • gebruik maken van de kwaliteiten van leden (wat doen ze in hun vrije tijd)

'Waar wil je als badmintonner voor betalen?'

 • proefabonnement voor nieuwe leden (bijvoorbeeld half jaar)
 • in termijnen laten betalen

'Waardoor ben je een gezelligheidsvereniging?'

 • voldoende speelmomenten/speelminuten
 • kort rackettrekken, maar wel vaker waardoor je meer met andere speelt
 • mixen in clubkampioenschappen eventueel met jeugdspelers.
 • bar betrekken tijdens een speelavond
 • nevenactiviteiten voor jong en/of oud

'Jeugdspelers zijn belangrijk en verdienen veel aandacht van het bestuur.'

 • wel belangrijk, maar niet alle focus
 • het begeleiden van jeugd naar senioren moet veel beter. 
 • ouders moeten meer geïnformeerd worden over wat er mogelijk is voor de jeugdspelers (jeugdpasjes)
 • in de vakanties een speciale avond inlassen voor jeugdspelers zodat ze de hele avond met senioren kunnen spelen.

Zijn er na het lezen van bovenstaande stellingen en verbeterpunten nog ideeën, mail ons dan.
 
Groeten,
Bestuur BC Mix